mammuttradet-150x150.png

Mammutträdet 2

Snart påbörjas byggandet av Mammutträdet 2 i Ystad Trädgårdsstad i samarbete med NBI. Projektet omfattar 3 huskroppar med totalt 87 lägenheter och beräknas vara färdigställt i maj 2021.