Skip to content Skip to footer

HANTERING AV CORONAVIRUSET

Vårt främsta fokus är arbetsmiljön och hälsan för våra medarbetare, kunder och samarbetspartners. Därför vill vi kort sammanfatta hur vi arbetar för att begränsa smittspridning av coronaviruset, covid-19.

AB Sture Anderssons Rörinstallationer väljer att följa de rekommendationer som ges av folkhälsomyndigheten. Vår personal informeras om ändring i riktlinjerna via interna kanaler.

Vi uppmanar våra medarbetare att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer, vara uppmärksamma på symptom gällande coronavirus och att vara extra noggranna med handhygienen. Känner man sig sjuk uppmanas man stanna hemma tills man blir frisk.

Vi följer fortsatt utvecklingen och myndigheternas rekommendationer noggrant för att hålla våra rutiner uppdaterade.

Vi vill även passa på att be våra kunder om förståelse för att den uppkomna situationen kan innebära förskjutningar i planeringen, men vi arbetar för att minimera dessa utan att tumma på arbetsmiljön och hälsan.

Vid frågor, kontakta Henrik Andersson på henrik.andersson@stureandersson.se

Leave a comment

0.0/5